ANUNT LICHIDATOR OUG86

  • 03/12/2020 - 15:28

Stimati colegi, In vederea constituirii listei cu Practicienii in insolventa care care pot indeplini calitatea de lichidator pentru formele de organizare constituite in baza OUG 86/2006 si care vor putea fi numiti, pentru indeplinirea mandatului, conform art.97, alin.(1) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa , Va rugam sa va exprimati optiunea si sa va inregistrati la Filiala Bucuresti pana cel tarziu 15 aprilie 2020.

Statutul UNPIR - Art. 97. - (1) Desemnarea lichidatorului:

 a) prin decizia de dizolvare asociaţii vor desemna un lichidator din rândul membrilor UNPIR, stabilindu-i şi onorariul. Acordul prealabil, scris, al lichidatorului în privinţa acceptării numirii este obligatoriu;

b) în situaţiile în care nu este desemnat un lichidator de către asociaţi, acesta va fi numit de către consiliul de conducere al filialei Uniunii de care aparţine societatea dizolvată, dintre lichidatorii care au depus oferte pentru acest tip de proceduri, fiind stabilit şi un onorariu;

c) actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul formelor de organizare, pentru a fi înscrise de îndată;

d) numai după îndeplinirea formalităţilor de la lit. c) lichidatorii vor exercita această funcţie.