Comunicat acord dosar electronic

  • 08/01/2019 - 16:51

Dragi colegi,

In scopul implementarii dosarului electronic, UNPIR Filiala Bucuresti si Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila au stabilit de comun acord formatul Notificarii privind deschiderea procedurii de insolventa, precum și modelul Acordului practicienilor în insolvență de acces la dosarul electronic și comunicarea actelor de procedură în format electronic. Notificarea va cuprinde obligatoriu solicitarea de comunicare a declaratiilor de creante, insotite de documentele justificative si de dovada platii taxei de timbru si va fi transmisa astfel: 

- Un exemplar in format scriptic la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București si in format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro)

- Un exemplar destinat practicianului in insolventa transmis pe adresa de corespondenta indicata in notificare.

Acordul pentru accesul la dosarul electronic și comunicarea actelor de procedură în format electronic va fi exprimat in scris, prin completarea în trei exemplare originale a formularului (editabil) atasat: un exemplar se returnează solicitantului cu număr de înregistrare, un exemplar se păstrează în arhiva filialei și un exemplar urmează să fie înaintat instanței de catre UNPIR – Filiala București.

Ulterior, o copie a Acordului va fi depusă de către practicianul în insolvență în anexă la oferta de preluarea adosarelor de insolvență, alături de celelalte documente care însoțesc oferta, respectiv, ofertă financiară, atestat, asigurare de răspundere profesională etc. Accesul și comunicarea actelor de procedură în format electronic se va realiza exclusiv pentru dosarele de insolventa înregistrate dupa data implementarii dosarului electronic, respectiv 06.05.2019.

Anexat, regăsiți modelul Notificării de deschidere a procedurii în forma agreată cu reprezentanții Tribunalului București Secția a VII-a Civilă, precum și modelul de Acord pentru comunicarea actelor de procedură în format electronic, în vederea completării. 

Incepand cu data de 05.08.2019, va asteptam la Filiala Bucuresti pentru completarea si inregistrarea formularului de acord.

Cerere-comunicare-in-format-electronic

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEURII DE INSOLVENTA